BAŞKANIN MESAJI

Geleceğin imarında önemli bir yer tutan yapı denetim sektörü, işleyişiyle ehemmiyeti her geçen gün artan bir ivme kazanmaktadır. Sağlam temeller üzerine oturtulmuş imar politikaları toplumumuzun da çağın gereklerine uygun bir duruş sergilemesini sağlayacaktır. Bu maslahatla bizlerde yeni bir neslin inşasında yer almayı milletimize bir borç olarak görüyoruz.


Geçmişleri yönünden temiz bir sicile sahip şirketlerimiz ile geleceğe güvenle bakıyor, hayatın her ünitesine etki edecek mutluluk veren yapıların imarında azimle gayret gösteriyoruz. Yeniliklere açık duruşumuz ile de sektörde söz sahibi olmanın haklı sevinicini yaşamaktayız.


Bugün İstanbul genelinde m2 ve personel sıkıntısı çekmeden iş yapabilme kapasitesine sahip firmalarımız, işleyişlerinde profesyonel mantığı kendilerine rehber edinmişlerdir. Gerek saha çalışmaları gerekse resmi işlemlerde ilgili paydaşlarla çözüm odaklı, genel mesai mantığının ötesinde işleyişimiz bizleri farklı kılan özelliklerimizdendir.


Evet, “insan” odaklı çıkmış olduğumuz bu yolda karınca kararınca elde ettiğimiz başarı milletimizin saadetine hizmet etti ise bizim için en büyük bahtiyarlıktır. Ümit ederiz ki, önder olmanın örnek olmakla taçlanacağı bir başarı hikâyesi ile kubbede hoş bir seda bırakmış olalım.

Saygılarımızla…